Zarząd klubu

Stowarzyszenie powstało 10 kwietnia 2011 roku. Na zebraniu założycielskim powołano Zarząd, w którego skład weszły następujące osoby: Prezes - Piotr Grzegorzek

Wiceprezes - Łukasz Maślanka 

Skarbnik - Tomasz Zawada


Członkami Komisji Rewizyjnej zostali natomiast: 

 

Przewodniczący - Paweł Gąsiorek

Członek Komisji- Kamil Drożdż

Członek Komisji - Grzegorz Kąkol