Aktualności

2013-06-14  


Milówka 14.06.2013

REGULAMIN TURNIEJU
I Grand Prix Beskidów

 

Milówka 2013

 


1. ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy „Hajduk” Milówka ul. Miodowa 12, 34-360 Milówka

 • Urząd Gminy Milówka ul. Janka Kaźmierza 123, 34-360 Milówka

 • Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka

 

2. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzacja piłki siatkowej plażowej,

 • aktywny wypoczynek.

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 22 - 23 czerwiec 2013 – boiska do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym na końcu ulicy Parkowej w Milówce ( turniej dwudniowy) 1. KATEGORIE

 • Kobiety 8 zespołów , Mężczyźni 16 zespołów

   

  5.ZAPISY

 • do 21 czerwca 2013 w przypadku braku wystarczającej ilości drużyn w dniu turnieju do godz 9:30 pod nr tel. 660-448-325 lub zarzad.hajduk@gmail.com

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 • drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),

 • każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju pt, „ I Grand Prix Beskidów” musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych turniejach lub musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w nich, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w Otwartych Turniejach Piłki Siatkowej Plażowej musi złożyć przedstawiciel ustawowy.

   

7. SYSTEM ROZGRYWEK:

 • mecze będą rozgrywane w terminie 22-23 czerwiec – w przypadku pogody uniemożliwiającej rozegranie turnieju termin zostanie przełożony na datę 6-7 Lipiec - Dni Milówki. (Informacja w przypadku odwołania turnieju pojawi się na www.hajduk.milowka.pl do godz 21:00 w dniu 21.06.2013)

 • turniej będzie rozgrywany systemem ustalonym przez organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn ( maksymalnie 16 par męskich 8 żeńskich), ( na 99% mecze będą rozgrywane systemem brazylijskim) ( sety 2 x do 15 punktów i tie-break do 15 punktów)

 • turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,


8. SPRAWY DYSCYPLINARNE:

 • sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

 

9. WARUNKI TECHNICZNE: 

 • mecze odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach ( na jednym turniej kobiet na drugim mężczyzn)

 

10. PRZEPISY GRY:

 • obowiązują przepisy PZPS.11. SPRAWY FINANSOWE:

 • wpisowe – 30 zł od dwuosobowej drużyny wpłacone przed turniejem do organizatora.

   

  Każdy zawodnik otrzymuje :

  • Koszulkę promującą I Grand Prix Beskidów w których należy rozgrywać mecze turniejowe (rozmiary XL oraz L dla mężczyzn oraz Mi S dla Kobiet – o wyborze rozmiaru decyduje kolejność zgłoszeń w dniu zawodów.

  • Ciepły posiłek w postaci kiełbasy z grilla + dodatki ( bon na posiłek)

  • Wody 2 butelki 1,5L na osobę ( bon na napoje)10. NAGRODY:

 • I miejsce - pamiątkowe puchary- 2 sztuki, dyplomy, upominki, gadżety

 • II miejsce - pamiątkowe puchary- 2 sztuki, dyplomy upominki, gadżety

 • III miejsce - pamiątkowe puchary- 2 sztuki, dyplomy upominki, gadżety

 • IV – dyplom, upominek, gadżety

   

11. SPRAWY KOŃCOWE: 

 • organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,

 • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do gry według zasad Fair-Play.

 • organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,

 • organizator zabezpiecza sędziów,

 • organizator zabezpiecza opiekę medyczną,

 • mecze odbywać się będą na dwóch boiskach równocześnie,

 • za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności,

 • za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,

 • ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności , każdy zawodnik gra na własne ryzyko i odpowiedzialność,

 • w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,

 • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu do dnia 21.06.2013 do godz 20:00

 • za organizację Turnieju pt. :I Grand Prix Beskidów odpowiedzialny jest Piotr Grzegorzek, Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Hajduk” Milówka tel. 660- 448 – 325 zarzad.hajduk@gmail.com,

 

 

Ramowy Harmonogram Turnieju:

22.06.2013 I dzień

9:00 – 9:30 - Zapisy

9:30-9:45 - Losowanie

09:50 -10:00 – Oficjalne rozpoczęcie turnieju

10:00 – 18:00 – Gry

 

23.06.2013 II dzień

10:00 – Gry

15:30 – Finały

16:00 – Rozdanie nagród na scenie prze Wójta Gminy Milówka , Starosty Powiatu Żywieckiego, Prezesa KS”Hajduk” Milówka.