• KS Hajduk Milówka Sekcja Żeńska
 • KS Hajduk Milówka Sekcja Męska
 • IV Grand Prix Beskidów Milówka 2016

Aktualności

2016-06-20  

 

 

REGULAMIN TURNIEJU

 

IV Grand Prix Beskidów

Milówka 2016 w Ramach Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2016

 

 1. ORGANIZATOR

 • Klub Sportowy „Hajduk” Milówka ul. Miodowa 12, 34-360 Milówka
 • Urząd Gminy Milówka ul. Janka Kaźmierza 123, 34-360 Milówka
 • Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka
 • Śląski  Związek Piłki Siatkowej ul. Dworcowa 15, Katowice

 

 2. CEL ZAWODÓW:

 • popularyzowanie siatkówki plażowej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,
 • promocja miast i gmin województwa śląskiego, uczestników cyklu turniejów, jako doskonałych miejsc do uprawiania sportu, w szczególności siatkówki plażowej,
 • przeciwdziałanie problemom alkoholowym i uzależnieniu od narkotyków przez uprawianie sportu,
 • inspirowanie do organizowania turniejów siatkówki plażowej w województwie śląskim,
 • inspirowanie do budowania boisk do siatkówki plażowej,
 • wyłonienie Mistrzów Śląska w kategorii Męskiej i Mikstów.

 

 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

       • 2 -3 Lipiec 2016 – 2 korty do siatkówki plażowej w Kompleksie Sportowo

          Rekreacyjnym na końcu ulicy Parkowej w Milówce ( turniej dwudniowy)

 

Kort Główny nr 1

 

Kort nr 2

 

 

 

 4. KATEGORIE

 

 •  Mężczyźni 24 zespoły , Miksty 24 zespołów

 

 5. ZAPISY

Mailowo na gpmilowka@gmail.com do 23 czerwca od 24 czerwca zapis przez  www.beach.szps.pl - w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów od 08:30 -09:00  

 

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),
 •  każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Turnieju pt, „ IV Grand Prix Beskidów” musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach , w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju musi złożyć przedstawiciel ustawowy.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

 • mecze będą rozgrywane w terminie 2-3 lipiec 2016 – w przypadku pogody uniemożliwiającej rozegranie turnieju termin zostanie przełożony na inny termin. (Informacja w przypadku odwołania turnieju pojawi się na www.hajduk.milowka.pl do godz 21:00 w dniu 30.06.2016)
 •  turniej będzie rozgrywany systemem ustalonym przez organizatora w porozumieniu z sędzią głównym w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
 •  turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,

 

 8. SPRAWY DYSCYPLINARNE

 • sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

 9. WARUNKI TECHNICZNE

 • mecze odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach - od godz 9:30  

 10. PRZEPISY GRY

 •  obowiązują przepisy PZPS.

 

11. SPRAWY FINANSOWE

 

Wpisowe:

 35 zł od osoby w tym znajduje się:

 - wpisowe turniejowe 10 zł

- bloczek na kiełbasę lub grochówkę

- woda mineralna 1,5L

- koszulka lub top turniejowy

 

Jeżeli ta sama osoba występuje w dwóch turniejach i nie potrzebuje drugiej koszulki to wnosi opłatę 10 zł za drugi turniej.

 

 

 12. NAGRODY

Pula wszystkich nagród w turnieju mężczyzn i mikstów wynosi ponad 3 tys.

 

 • I miejsce

 

-- pamiątkowe puchary- 2 sztuki,

-- dyplomy 2 sztuki

-- bon towarowy o wartości 500 zł 

-- pamiątkowy oryginalny kapelusz góralski ;) dla kobiet chusta góralska ;)

 

 

 • II miejsce

 

-- pamiątkowe puchary- 2 sztuki,

-- dyplomy 2 sztuki

-- bon towarowy o wartości 400 zł 

-- pamiątkowy oryginalny kapelusz góralski ;) dla kobiet chusta góralska ;)

 

 

 • III miejsce

 

-- pamiątkowe puchary- 2 sztuki,

-- dyplomy 2 sztuki

-- bon towarowy o wartości 300 zł 

-- pamiątkowy oryginalny kapelusz góralski ;) dla kobiet chusta góralska ;)

 

 

 • IV miejsce

 

-- dyplomy 2 sztuki

-- bon towarowy o wartości 200 zł

-- pamiątkowy oryginalny kapelusz góralski ;) dla kobiet chusta góralska ;)

 

 13. SPRAWY KOŃCOWE

 •  organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,
 • wszyscy uczestnicy zobowiązani są do gry według zasad Fair-Play.
 • organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,
 • organizator zabezpiecza sędziów,
 • organizator zabezpiecza opiekę medyczną,
 • mecze odbywać się będą na dwóch boiskach równocześnie,
 • za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi

odpowiedzialności,

 • za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
 • ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności , każdy zawodnik gra na własne ryzyko i odpowiedzialność,

 • w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,
 • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji

Regulaminu do dnia 01.07.2016 do godz 21:00

 • za organizację Turnieju pt. :IV Grand Prix Beskidów odpowiedzialny jest Piotr Grzegorzek,

Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Hajduk” Milówka tel. 660- 448 – 325

 

 

Ramowy Harmonogram Turnieju:

 

 

8:30 – 9:00 – Zapisy

 

9:00– 9:15 Losowanie

 

9:30 - Gry 

 

13:30 – Oficjalne otwarcie IV Grand Prix Beskidów

 

14:00 – 20:00 Gry

 

14:00 – 17:00 Olimpiada na sportowo dla dzieci.

 

 

 

09:30 – Gry

15:30 – Finały

Ok 19:00 – Rozdanie nagród na głównej scenie w amfiteatrze

( !!!! nie ma możliwości wcześniejszego odebrania nagród !!!!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej

 

Partnerzy

Śląski Związek Piłki Siatkowej

Sponsorzy

Bank Spółdzielczy Węgierska GórkaSilesia ŻywiecEuro DomCukiernia SzarotkaArcano